Privacybeleid


Ons privacybeleid nemen we bij Organice it zeer serieus. We willen ervoor zorgen dat de gegevens van onze klanten zorgvuldig worden behandeld, net als hoe wij onze klanten behandelen.

In ons privacybeleid informeren we je graag over;
 • Welke persoonsgegevens OrgaNICE it verzamelt en met welk doel
 • Hoe OrgaNICE it persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • Hoe lang OrgaNICE it persoonsgegevens bewaart
 • Met wie OrgaNICE it persoonsgegevens deelt
 • Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • Welke cookies OrgaNICE it op deze website plaatst

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne-Sophie Schipper van OrgaNICE it, die bereikbaar is via anne-sophie@organice-it.nl.

Welke persoonsgegevens OrgaNICE it verzamelt en waarom:

Wanneer je je aanmeldt voor individuele coaching of ondernemerscoaching als klant registreert OrgaNICE it:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je vraag

Gegevens van klanten verzamelt OrgaNICE it via haar website en via een telefonisch intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. 

Deze gegevens gebruikt OrgaNICE it om contact met je op te nemen, individuele trainings- en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Wanneer je je aanmeldt voor een (online) opleiding of 1-daagse training van OrgaNICE it verzamelt OrgaNICE it:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en –plaats
 • Evt. afwijkend factuuradres
 • Gegevens van cursisten verzamelt OrgaNICE it via haar online inschrijfformulieren.

Deze gegevens gebruikt OrgaNICE it om jouw inschrijving te verwerken, je te informeren over de (online) training of opleiding, facturen op te maken, jouw bewijs van deelname te personaliseren, je op de hoogte te houden van nieuwe trainingen en opleidingen en om je – wanneer nodig – te kunnen contacteren.

Wanneer je je aanmeldt voor een informatie- of andere bijeenkomst verzamelt OrgaNICE it:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens verzamelt OrgaNICE it via haar website om jouw inschrijving te verwerken en je te informeren over desbetreffende bijeenkomst.

Hoe OrgaNICE it persoonsgegevens bewaart en beveiligt:

OrgaNICE it neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Anne-Sophie Schipper.

Hoe lang OrgaNICE it persoonsgegevens bewaart:

OrgaNICE it bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. 

 • Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten en deelnemers aan opleidingen en trainingen maximaal 7 jaar worden bewaard, en persoonsgegevens van deelnemers aan informatie- of andere bijeenkomsten maximaal 2 jaar. 
 • Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.
Met wie OrgaNICE persoonsgegevens deelt:

OrgaNICE it verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden, die OrgaNICE it voor jou verricht.

Met wie deelt OrgaNICE it persoonsgegevens?:

Organisaties of bedrijven met wie wij in dit kader samenwerken zijn:

 • Google Analytics voor het geanonimiseerd verzamelen van surfgegevens van onze websitebezoekers.
Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of laten verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OrgaNICE it. 

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar Anne-Sophie Schipper van OrgaNICE it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. 

OrgaNICE it reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. OrgaNICE it wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies OrgaNICE it gebruikt:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. OrgaNICE it gebruikt op deze website alleen zogenaamde functionele en statistische cookies, die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. 

 • De functionele cookies die OrgaNICE it gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat alle basisfuncties van de website naar behoren werken. Denk hierbij aan de werking van spamfilters, het afspelen van een video of caching om de website sneller te maken.
 • Met statische cookies verzamelt OrgaNICE it geanonimiseerde informatie over hoe gebruikers haar website gebruiken, zodat OrgaNICE it deze verder kan optimaliseren. OrgaNICE it kan jou echter niet als individuele websitebezoeker identificeren en volgen.
 • Bij het gebruik van de website van OrgaNICE it kan je ervoor kiezen om alleen functionele cookies óf zowel functionele als statistische cookies te accepteren. Over het algemeen worden deze cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.
 • Je kan je desgewenst afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser definitief verwijderen.

Privacybeleid: een opgeruimd huis staat netjes
=